Om gallring och återlämnande av handlingar vid universitet och högskolor. Föreskrift om ändring (RA-FS 2007:1)Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd. RA-FS 2016:2
Riksarkivet

Om gallring och återlämnande av handlingar vid universitet och högskolor. Föreskrift om ändring (RA-FS 2007:1)Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd. RA-FS 2016:2

7000

70 kr (exkl. moms)

Prenumerera på RA-FS - klicka under rubriken Relaterade produkter.
Produktdetaljer: