Om gallring och återlämnande av handlingar vid universistet och högskolor; (RA-FS 2007:1) Riksarkivets föreskrifter om upphävande av Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd. RA-FS 2018:1
Norstedts Juridik

Om gallring och återlämnande av handlingar vid universistet och högskolor; (RA-FS 2007:1) Riksarkivets föreskrifter om upphävande av Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd. RA-FS 2018:1

7000

70 kr

Prenumerera på RA-FS - klicka under rubriken Relaterade produkter.
Produktdetaljer: