Om gallring
Riksarkivet

Om gallring

8400

84 kr

Ett stöd för myndigheternas beslut om vilka offentliga handlingar som ska bevaras resp. gallras ut. Ger praktiska anvisningar om hur gallringsutredningen hos myndigheten bör gå till och hur dess förslag bör utformas. Behandlar också Riksarkivets beredning och beslut samt hur dessa beslut kan verkställas.

Se även RA-FS 1999:1Teckna stående order på Riksarkivets rapportserie
Produktdetaljer: