Om förskrivning av vissa livsmedel; Föreskrift om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1997:13), HSLF-FS 2018:1
Socialstyrelsen, Läkemedelsverket

Om förskrivning av vissa livsmedel; Föreskrift om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1997:13), HSLF-FS 2018:1

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

7000

70 kr (exkl. moms)

Tryckt upplaga: