Om förskrivning av vissa läkemedel. Föreskrifter om ändring (LVFS 1997.13) HSLF-FS 2016:84
Socialstyrelsen/Läkemedelsverket

Om förskrivning av vissa läkemedel. Föreskrifter om ändring (LVFS 1997.13) HSLF-FS 2016:84

7000

70 kr

Från och med 1 juli 2015 ges Läkemedelsverkets författningssamling ut i en gemensam författningssamling (HSLF-FS) tillsammans med sex andra myndigheter inom området hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel och folkhälsa. För att få del av samtliga författningar måste du teckna abonnemang på HSLF-FS från Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, HSLF-FS från Folkhälsomyndighetens, och HSLF-FS från Socialstyrelsen.
Produktdetaljer: