Om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit. Läkemedelsverkets föreskrifter. HSLF-FS 2016:34
Socialstyrelsen

Om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit. Läkemedelsverkets föreskrifter. HSLF-FS 2016:34

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

9800

98 kr (exkl. moms)

Ändras av HSLF-FS 2016:93, HSLF-FS 2018:58, HSLF-FS 2018:64, HSLF-FS 2018:65 och HSLF-FS 2018:66, se längre ned.
Tryckt upplaga: