Om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit. Läkemedelsverkets föreskrifter. HSLF-FS 2016:34
Socialstyrelsen

Om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit. Läkemedelsverkets föreskrifter. HSLF-FS 2016:34

9800

98 kr (exkl. moms)

Ändras av HSLF-FS 2016:93, HSLF-FS 2018:58 och HSLF-FS 2018:64, se längre ned.