Om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit, föreskrifter om ändring (HSLF-FS 2016:34), HSLF-FS 2016:93
Socialstyrelsen, Läkemedelsverket

Om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit, föreskrifter om ändring (HSLF-FS 2016:34), HSLF-FS 2016:93

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

7000

70 kr (exkl. moms)

Ändring av HSLF-FS 2016:34.
Tryckt upplaga: