Om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit; Föreskrifter. Läkemedelsverkets föreskrifter. HSLF-FS 2018:34
Socialstyrelsen, Läkemedelsverket

Om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit; Föreskrifter. Läkemedelsverkets föreskrifter. HSLF-FS 2018:34

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

7000

70 kr (exkl. moms)

Tryckt upplaga: