Om förenklat beslutsfattande och särskilda boendeformer för äldre. Ds 2017:12
  • Hälso & sjukvard
  • Socialrätt

Om förenklat beslutsfattande och särskilda boendeformer för äldre. Ds 2017:12

9500

95 kr (exkl. moms)

Om förenklat beslutsfattande och särskilda boendeformer för äldre. Ds 2017:12

Om förenklat beslutsfattande och särskilda boendeformer för äldre. Ds 2017:12

  • Utgivare: Socialdepartementet
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 108
  • Utgiven: 2017
  • Serie: Ds 2017:012
  • ISBN/Best.nr: 978-913824595-8
  • Ämnen: Hälso & sjukvard, Socialrätt
  • Taggar:

Om publikationen

Socialdepartementet har utrett möjligheterna att göra det enklare för kommunerna att bevilja vissa insatser åt äldre utan individuell prövning och att skapa boenden för äldre som inte behöver omvårdnad dygnet runt.

Ett av uppdragen har varit att föreslå hur kommunens äldreomsorg kan besluta om omsorg och annan service till äldre på ett enklare och mer flexibelt sätt utan att behöva göra en individuell bedömning. Förslaget innebär bland annat att kommunen får befogenhet att slopa krav på utredning och individuell behovsprövning för vissa ärenden.

Det andra uppdraget har varit att se över begreppet särskilda boendeformer för äldre. Där har departementet analyserat om det finns behov av en ny boendeform för de äldre som inte behöver omfattande omsorg dygnet runt men som behöver trygghet. Den nya boendeformen ska vara ett alternativ till dem som behöver viss hjälp, service och gemenskap men inte har behov av hjälp och tillsyn under alla tider på dygnet. Kommunen bestämmer själv om en sådan boendeform ska erbjudas åt de äldre.
Köp Ds:n och ta del av analyser och kompletta förslag!

Teckna stående order på Ds från Socialdepartementet!