Om fartygsavgift; Sjöfartsverkets föreskrift. Sjöfartsverkets författningssamling. SJÖFS 2018:17
Sjöfartsverket

Om fartygsavgift; Sjöfartsverkets föreskrift. Sjöfartsverkets författningssamling. SJÖFS 2018:17

7000

70 kr (exkl. moms)

Tryckt upplaga: