Om erukasyra i oljor och fetter, upphävande av av föreskrifter (LIVSFS 1993:15), LIVSFS 2016:4
Livsmedelsverket

Om erukasyra i oljor och fetter, upphävande av av föreskrifter (LIVSFS 1993:15), LIVSFS 2016:4

7000

70 kr (exkl. moms)

Upphäver LIVSFS 1993:15.
Tryckt upplaga: