Om detaljhandel vid öppenvårdsapotek; Förskrifter om ändring i Läkemedelsvverkets Föreskrifter (LVFS 2009:9); HSLF-FS 2018:36
Socialstyrelsen, Läkemedelsverket

Om detaljhandel vid öppenvårdsapotek; Förskrifter om ändring i Läkemedelsvverkets Föreskrifter (LVFS 2009:9); HSLF-FS 2018:36

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

7000

70 kr (exkl. moms)

Tryckt upplaga: