Om bidrag till öppenvårdsapoteksservice av allmänt ekonomiskt intresse, ändrade föreskrifter. TLVFS 2013:9
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket

Om bidrag till öppenvårdsapoteksservice av allmänt ekonomiskt intresse, ändrade föreskrifter. TLVFS 2013:9

7000

70 kr (exkl. moms)

Ändring av TLVFS 2013:4.
Fritzes säljer TLVFS fr.o.m. 2010 års årgång. För äldre utgåvor kontakta myndigheten på www.tlv.se