Om begränsning av utsläpp av flyktiga organiska föreningar förorsakade av användning av organiska lösningsmedel i vissa verksamheter och anläggningar, upphävande av föreskrifter. NFS 2013:3
Naturvårdsverket

Om begränsning av utsläpp av flyktiga organiska föreningar förorsakade av användning av organiska lösningsmedel i vissa verksamheter och anläggningar, upphävande av föreskrifter. NFS 2013:3

7000

70 kr (exkl. moms)

Författning som upphäver NFS 2001:11 fr.o.m 2013-06-18.