Om avgifter för offentlig kontroll, prövning och registrering; ändrade föreskrifter LIVSFS 2006:21
Livsmedelsverket

Om avgifter för offentlig kontroll, prövning och registrering; ändrade föreskrifter LIVSFS 2006:21

7000

70 kr (exkl. moms)

Ändring till LIVSFS 2006:21.
Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Livsmedelsverket
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 8
  • Utgiven: 2015
  • Serie: LIVSFS 2015:04
  • ISBN/Best.nr: 13715-04
  • Ämnen: Energi & Miljö, Hälso & sjukvard, Lantbruk & Livsmedel