Om avgifter för offentlig kontroll, prövning och registrering; ändrade föreskrifter LIVSFS 2006:21
Livsmedelsverket

Om avgifter för offentlig kontroll, prövning och registrering; ändrade föreskrifter LIVSFS 2006:21

7000

70 kr (exkl. moms)

Ändring till LIVSFS 2006:21.
Prenumerera på LIVSFS - klicka under rubriken Relaterade produkter.