Om avgift till Apotekens Service Aktiebolag, ändrade föreskrifter. TLVFS 2012:1
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket

Om avgift till Apotekens Service Aktiebolag, ändrade föreskrifter. TLVFS 2012:1

7000

70 kr (exkl. moms)

Ändring av TLVFS 2009:2
Tryckt upplaga: