.
Om avgift till Apotekens Service Aktiebolag, ändrade föreskrifter
  • Hälsa och sjukvård

Om avgift till Apotekens Service Aktiebolag, ändrade föreskrifter

7000

70 kr (exkl. moms)

Om avgift till Apotekens Service Aktiebolag, ändrade föreskrifter

Om avgift till Apotekens Service Aktiebolag, ändrade föreskrifter

Om publikationen

Ändring av TLVFS 2009:2.

Fritzes säljer TLVFS fr.o.m. 2010 års årgång. För äldre utgåvor kontakta myndigheten på www.tlv.se