Om avgift till Apotekens Service Aktiebolag, ändrade föreskrifter
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket

Om avgift till Apotekens Service Aktiebolag, ändrade föreskrifter

7000

70 kr

Ändring av TLVFS 2009:2.
Fritzes säljer TLVFS fr.o.m. 2010 års årgång. För äldre utgåvor kontakta myndigheten på www.tlv.se
Produktdetaljer: