Om avfallsförbränning, upphävande av föreskrifter. NFS 2013:5
Naturvårdsverket

Om avfallsförbränning, upphävande av föreskrifter. NFS 2013:5

7000

70 kr (exkl. moms)

Författning som upphäver NFS 2002:28 fr.o.m 2013-06-18, med vissa undantag fram t.o.m. 2014-01-07.