Om ansökan om pris och subvention för förbrukningsartiklar (TLVFS 2011:3), ändrade föreskrifter. TLVFS 2013:8
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket

Om ansökan om pris och subvention för förbrukningsartiklar (TLVFS 2011:3), ändrade föreskrifter. TLVFS 2013:8

7000

70 kr (exkl. moms)

Ändring av TLVFS 2011:3
Tryckt upplaga: