Om ansökan och beslut om läkemedel och varor som förskrivs i födelsekontrollerande syfte (TLVFS 2013:6, TLVFS 2008:2), ändrade föreskrifter. TLVFS 2014:2
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket

Om ansökan och beslut om läkemedel och varor som förskrivs i födelsekontrollerande syfte (TLVFS 2013:6, TLVFS 2008:2), ändrade föreskrifter. TLVFS 2014:2

7000

70 kr (exkl. moms)

Ändringar till TLVFS 2013:6 och TLVFS 2008:2)
Tryckt upplaga: