Om ansökan och beslut om läkemedel och varor som förskrivs i födelsekontrollerande syfte (TLVFS 2008:2), ändrade föreskrifter. TLVFS 2013:6
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket

Om ansökan och beslut om läkemedel och varor som förskrivs i födelsekontrollerande syfte (TLVFS 2008:2), ändrade föreskrifter. TLVFS 2013:6

7000

70 kr

Ändras av TLVFS 2014:2. Ändring av TLVFS 2008:2. preventivmedel*
Produktdetaljer: