Olika generationers barnafödande
Statistiska centralbyrån/SCB

Olika generationers barnafödande

16100

161 kr (exkl. moms)

Beskriver hur barnafödandet ser ut för olika generationer. Hur många föder barn överhuvudtaget och hur många går vidare och föder ett andra, ett tredje och ett fjärde barn? I rapporten studeras även om antal barn skiljer sig för dem med högre respektive lägre utbildningsnivå.