Olika familjer lever på olika sätt
Statistiska centralbyrån/SCB

Olika familjer lever på olika sätt

16100

161 kr

Här presenteras resultat från en undersökning om hur föräldrar som inte lever tillsammans löser boende och ekonomi för sitt gemensamma barn. Vidare beskrivs hur barns boende delas mellan föräldrarna, och i vilka grupper det är vanligast med växelvis boende. Det finns också uppgifter om hur föräldrarna kom överens om barnets boende, vad som påverkade beslutet om barnets boende och hur nöjda de är med överenskommelsen om barnets boende.När det gäller ekonomi finns uppgifter om hur föräldrarna kommit överens om ekonomin, hur vanligt det är att betala och ta emot underhåll och hur stor summa som betalas i underhåll.
Produktdetaljer: