.
Olaga förföljelse

Olaga förföljelse

Tillämpning av den nya straffbestämmelsen

15500

155 kr (exkl. moms)

Olaga förföljelse

Olaga förföljelse

Lagerstatus: Finns i lager

Om publikationen

Rapporten följer upp de nya straffbestämmelse om olaga förföljelse i brottsbalken, som infördes den 1 oktober 2011. Bestämmelsen ska fånga upp de fall som inte uppfyller kriterierna för grov frids- respektive kvinnofridskränkning, och samtidigt ge denna typ av brottslighet ett högre straffvärde.

Brå har fått i uppdrag av regeringen att undersöka hur den nya straffbestämmelsen tillämpats. Rapporten visar bland annat att anmälningarna om olaga förföljelse har varit ganska få under de första åren, och att de flesta anmälningar inte leder till någon lagföring för det brottet. Brå analyserar olika möjliga förklaringar till detta.
Abonnera på Brå:s publikationer. Teckna stående order.