Ökat värdeskapande ur immateriella tillgångar. SOU 2015:16.
  • Ekonomi

Ökat värdeskapande ur immateriella tillgångar. SOU 2015:16.

Betänkande från Immaterialrättens roll i innovationssystemet

24000

240 kr (exkl. moms)

Ökat värdeskapande ur immateriella tillgångar. SOU 2015:16.

Ökat värdeskapande ur immateriella tillgångar. SOU 2015:16.

Om publikationen

Föreslår hur statens framtida insatser inom det immaterialrättsliga området ska utformas för att på bästa sätt stödja innovation och tillväxt, samt hur insatserna ska finansieras.

Utredningen lägger ett antal förslag som rör statliga insatser inom det immaterialrättsliga området för att stödja innovation och tillväxt samt PRV:s roll och finansiering. En viktig utgångspunkt för förslagen är de behov som identifierats.
Särskild utredare: Peter Strömbäck

Teckna stående order på SOU från Näringsdepartementet!