Ökat skydd mot hedersrelaterad brottslighet. SOU 2018:69
 • Hälso & sjukvard
 • Offentlig rätt
 • Socialrätt
 • Straffrätt & Rättsväsen

Ökat skydd mot hedersrelaterad brottslighet. SOU 2018:69

Slutbetänkande från Utredningen om starkare skydd mot barnäktenskap, tvångsäktenskap och brott med hedersmotiv (Ju 2017:06)

22000

220 kr (exkl. moms)

Ökat skydd mot hedersrelaterad brottslighet. SOU 2018:69

Ökat skydd mot hedersrelaterad brottslighet. SOU 2018:69

 • Utgivare: Justitiedepartementet
 • Upplaga: 1
 • Omfång: 350
 • Utgiven: 2018
 • Serie: SOU 2018:069
 • ISBN/Best.nr: 978-913824855-3
 • Ämnen: Hälso & sjukvard, Offentlig rätt, Socialrätt, Straffrätt & Rättsväsen
 • Taggar:

Om publikationen

Utredningen föreslår bl.a att.:

 • en straffbestämmelse om barnäktenskap bör införas
 • en särskild straffskärpningsgrund för brott med hedersmotiv bör införas
 • i skyddande syfte bör ett utreseförbud för barn som riskerar att föras utomlands för att ingå äktenskap eller könsstympas införas
 • polismyndighetens och Åklagarmyndighetens arbetsmetoder m.m. kan i viss mån förbättras
 • samverkan med andra myndigheter kan förbättras inom skolan, hälso- och sjukvården, socialtjänsten samt utrikesförvaltningen


Särskild utredare: Mari Heidenborg

Se länk längre ned till propositionen, utgiven 2020, som följt på utredningens förslag!