Ökat skydd mot hedersrelaterad brottslighet. SOU 2018:69
Justitiedepartementet

Ökat skydd mot hedersrelaterad brottslighet. SOU 2018:69

22000

220 kr

Utredningen föreslår bl.a att.:
  • en straffbestämmelse om barnäktenskap bör införas
  • en särskild straffskärpningsgrund för brott med hedersmotiv bör införas
  • i skyddande syfte bör ett utreseförbud för barn som riskerar att föras utomlands för att ingå äktenskap eller könsstympas införas
  • polismyndighetens och Åklagarmyndighetens arbetsmetoder m.m. kan i viss mån förbättras
  • samverkan med andra myndigheter kan förbättras inom skolan, hälso- och sjukvården, socialtjänsten samt utrikesförvaltningen
Särskild utredare: Mari HeidenborgKöp ditt eget exemplar av utredningen och ta del av analyser och förslag!
Produktdetaljer: