Ökat konsulärt skydd för unionsmedborgare och deras familjemedlemmar. Ds 2017:15
Utrikesdepartementet

Ökat konsulärt skydd för unionsmedborgare och deras familjemedlemmar. Ds 2017:15

9500

95 kr

För att genomföra EU-direktivet om samordnings- och samarbetsåtgärder för underlättande av konsulärt skydd till icke-företrädda unionsmedborgare i tredjeländer, som ska vara genomfört senast 1 maj 2018 - föreslås att lagen om konsulärt ekonomiskt bistånd (2003:491) och lagen om konsulära katastrofinsatser (2010:813) ändras så att unionsmedborgare och deras familjer omfattas av det konsulära skyddet på samma villkor som svenska medborgare.
Teckna stående order på Ds från Utrikesdepartementet!
Produktdetaljer: