Ökade socialbidrag
Socialdepartementet

Ökade socialbidrag

En studie om inkomster och socialbidrag åren 1990 till 1996. Delbetänkande av Socialtjänstutredningen.

13700

137 kr (exkl. moms)

Redovisar en studie av kostnaderna för socialbidragen under första halvan av 1990-talet. De faktorer som undersökts är hushållsstandard och inkomst, inkomströrlighet, konsumtionsutrymme, utnyttjandet av socialbidrag, beroende av socialbidrag över tid samt andelen unga, arbetslösa resp. invandrare bland socialbidragstagarna.
Tryckt upplaga: