Ökad trygghet för studerande som blir sjuka. SOU 2018:9
Utbildningsdepartementet

Ökad trygghet för studerande som blir sjuka. SOU 2018:9

Delbetänkande från Utredningen om tryggare och effektivare studier

18000

180 kr (exkl. moms)

Utredningen har till uppdrag att föreslå åtgärder för att öka tryggheten för studerande vid sjukdom och främja effektivare studier. I delbetänkandet redovisas i de delar som avser uppdraget att öka tryggheten för studerande vid sjukdom. Uppdraget i övrigt ska redovisas senast den 31 augusti 2018.

I uppdraget ingår:
  • att föreslå hur en möjlighet till deltidssjukskrivning för alla utbildningsnivåer inom studiemedelssystemet bör utformas,
  • att analysera om den nuvarande karenstiden för rätt till avskrivning av studielån inom studiemedelssystemet är ändamålsenligt utformad,
  • föreslå vilka aktörer som ska ansvara för att rehabiliteringen genomförs.

Särskild utredare: Carl-Johan Stolt
Tryckt upplaga: