Ökad trygghet för studerande som blir sjuka. SOU 2018:9
  • högskola
  • sjukpenning
  • sjukskrivning
  • student
  • U 2017:06
  • universitet

Ökad trygghet för studerande som blir sjuka. SOU 2018:9

Delbetänkande från Utredningen om tryggare och effektivare studier

18000

180 kr (exkl. moms)

Ökad trygghet för studerande som blir sjuka. SOU 2018:9

Ökad trygghet för studerande som blir sjuka. SOU 2018:9

Om boken

Utredningen har till uppdrag att föreslå åtgärder för att öka tryggheten för studerande vid sjukdom och främja effektivare studier. I delbetänkandet redovisas i de delar som avser uppdraget att öka tryggheten för studerande vid sjukdom. Uppdraget i övrigt ska redovisas senast den 31 augusti 2018.

I uppdraget ingår:
  • att föreslå hur en möjlighet till deltidssjukskrivning för alla utbildningsnivåer inom studiemedelssystemet bör utformas,
  • att analysera om den nuvarande karenstiden för rätt till avskrivning av studielån inom studiemedelssystemet är ändamålsenligt utformad,
  • föreslå vilka aktörer som ska ansvara för att rehabiliteringen genomförs.

Särskild utredare: Carl-Johan Stolt