Ökad tillgänglighet till sprututbytesverksamheter i Sverige. Prop. 2016/17:15
Socialdepartementet

Ökad tillgänglighet till sprututbytesverksamheter i Sverige. Prop. 2016/17:15

7600

76 kr (exkl. moms)

Föreslår förbättrad tillgång i hela landet till sprututbyten för personer som injicerar droger. Sprututbyten har bedömts vara ett effektivt redskap i bekämpningen av smittsamma sjukdomar i världen och rekommenderas av myndigheter i Sverige och internationellt.

Ansvaret för sprututbytesverksamheterna renodlas till landstinget som blir ensam huvudman för att ansöka om och att driva verksamheten.

Det föreslås att personer som injicerar droger och har fyllt 18 år ska kunna delta i verksamheten. Den tidigare åldersgränsen på 20 år sänks alltså till 18 år.Vidare föreslås att det särskilda kravet på märkning av kanyler och sprutor utdelade via sprututbyten tas bort.
Tryckt upplaga: