.
Ökad statlig närvaro i Härnösand. SOU 2019:33
 • Arbetsrätt och arbetsliv
 • Ekonomi
 • Offentlig rätt

Ökad statlig närvaro i Härnösand. SOU 2019:33

Betänkande från Utredningen om ökad statlig verksamhet i Härnösand (Fi 2018:11)

15300

153 kr (exkl. moms)

Ökad statlig närvaro i Härnösand. SOU 2019:33

Ökad statlig närvaro i Härnösand. SOU 2019:33

Den här produkten kan du teckna en stående order på. Då levereras nästa utgåva av produkten, eller kommande utgåvor i serien den tillhör, automatiskt vid utgivningen. Faktura följer separat. Kontakta kundservice för att beställa en stående order.

 • Utgivare: Finansdepartementet
 • Upplaga: 1
 • Omfång: 61
 • Utgiven: 2019
 • ISBN/Best.nr: 978-913824945-1
 • Ämnen: Arbetsrätt och arbetsliv, Ekonomi, Offentlig rätt
 • Taggar:

Om publikationen

Utredningen föreslår att regeringen överväger omlokalisering till Härnösand av följande verksamheter:
 • Skolverkets verksamhet avseende lärarlegitimationer
 • delar av Socialstyrelsens verksamhet avseende legitimationer inom hälso- och sjukvård
 • Skatteverkets verksamhet avseende registervård för de register som verkets nuvarande i Härnösand utgår ifrån
 • delar av verksamheten avseende Sidas strategi för informations- och kommunikationsverksamhet
 • Kammarkollegiets verksamhet avseende auktorisation av tolkar och översättare.

Den särskilde utredaren har haft i uppdrag att utreda förutsättningarna för att öka den statliga närvaron i Västernorrlands län genom att samla arbetsuppgifter från flera myndigheter i Stockholms län och tillhandahålla gemensamma lokaler med gemensam kontorsservice i Härnösands kommun för dessa uppgifter. Utredningen har identifierat och föreslår genom punkterna ovan - arbetsuppgifter motsvarande minst 50 årsarbetskrafter vid lämpliga myndigheter, som kan ingå i kontorsgemenskapen. Förslagen avser avgränsade verksamhetsdelar, inte hela myndigheter.

Särskild utredare: Ingegerd Palmér
Se längre ned för hänvisning till det direktiv som utredningen arbetat utifrån.