Ökad patientmedverkan vid psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård. Prop. 2016/17:94
Socialdepartementet

Ökad patientmedverkan vid psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård. Prop. 2016/17:94

7600

76 kr (exkl. moms)

En central utgångspunkt inom all hälso- och sjukvård i Sverige är att patienter så långt möjligt ska få vara delaktiga och utöva inflytande över den hälso- och sjukvård de tar emot. Patienter som vårdas med tvång befinner sig i en särskilt utsatt ställning och det är därför särskilt viktigt att så långt möjligt säkerställa dels deras medverkan i vården, dels att vården och behandlingen sker i former som inkräktar så lite som möjligt på deras integritet och värdighet.

Här lämnas förslag för att bland annat skapa bättre förutsättningar för patienter att vara delaktiga i sådan vård som ges med stöd av lagen om psykiatrisk tvångsvård och lagen om rättspsykiatrisk vård.
Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Socialdepartementet
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 59
  • Utgiven: 2017
  • Serie: Prop. 2016/17:094
  • ISBN/Best.nr: PROP1617094
  • Ämnen: Hälso & sjukvard, Sociala frågor, Straffrätt & Rättsväsen