Ökad kommunal planläggning för bostadsbyggande och ökat utbud av markanvisningar
Socialdepartementet

Ökad kommunal planläggning för bostadsbyggande och ökat utbud av markanvisningar

8000

80 kr (exkl. moms)

En särskild utredare ska utreda och föreslå åtgärder som syftar till att öka den kommunala planläggningen för bostadsbyggande och utbudet av markanvisningar. Utredaren ska analysera hur kommunerna kan stimuleras att planlägga för fler bostäder och öka antalet markanvisningar till dem som önskar bygga.