Ökad internationalisering av universitet och högskolor
Utbildningsdepartementet

Ökad internationalisering av universitet och högskolor

8000

80 kr (exkl. moms)

En särskild utredare ska i syfte att öka internationaliseringen av universitet och högskolor bland annat:
  • föreslå nya mål och en ny nationell strategi för internationalisering av universitet och högskolor, som omfattar både utbildnings- och forskningsverksamheten,
  • föreslå hur fler studenter kan få ett internationellt perspektiv i sin utbildning bland annat genom att fler studenter, lärare och forskare studerar eller verkar utomlands och en bättre internationalisering på hemmaplan, och
  • föreslå åtgärder för att öka Sveriges attraktivitet som studiedestination och kunskapsnation bland annat genom en översyn av systemet för anmälnings- och studieavgifter.

Uppdragen ska föreslå nya mål och en ny strategi för internationalisering och att föreslå hur fler studenter kan få ett internationellt perspektiv i sin utbildning.
Tryckt upplaga: