Ökad insyn i välfärden. SOU 2016:62.
Socialdepartementet

Ökad insyn i välfärden. SOU 2016:62.

Betänkande från Utredningen om ökad insyn i välfärden

29700

297 kr (exkl. moms)

Förslag om hur offentlighetsprincipen i praktiken kan införas i privat utförd, offentligt finansierad vård och omsorg. Förslagen omfattar även fristående förskolor, fritidshem och vuxenutbildning.

Införandet av offentlighetsprincipen i offentligt finansierade, privat utförda välfärdsverksamheter för med sig ett antal nya krav på privata aktörer. De blir då bland annat skyldiga att registrera sina handlingar och att skyndsamt handlägga framställningar om utlämnande av allmänna handlingar enligt samma principer som gäller för myndigheter.

I sitt betänkande skriver utredningen att förslaget kommer att medföra vissa konsekvenser för privata aktörer som bedriver offentligt finansierad välfärdsverksamhet, eftersom det kommer att leda till en ökad administration och vissa kostnader. Införandet av offentlighetsprincipen bedöms inte medföra någon märkbar skillnad för brukare i fråga om skydd för deras integritet.

Särskild utredare: Sigurd Heuman.
Köp utredningen och ta del av analyser och förslag!

Teckna stående order på SOU från Socialdepartementet!
Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Socialdepartementet
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 271
  • Utgiven: 2016
  • Serie: SOU 2016:062
  • ISBN/Best.nr: 978-913824499-9
  • Ämnen: Hälso & sjukvard, Offentlig förvaltning, Sociala frågor