Ökad fokus på kvalitet och säkerhet på apoteksmarknaden
Socialdepartementet

Ökad fokus på kvalitet och säkerhet på apoteksmarknaden

8000

80 kr (exkl. moms)

En särskild utredare tillkallas med uppdrag att göra en översyn av apoteksmarknaden och vid behov lämna förslag på förändringar. En utgångspunkt bör vara de uppföljningar och utvärderingar som gjorts avseende den omreglerade apoteksmarknaden. Särskilt fokus bör läggas på åtgärder med syfte att höja kvaliteten och patientsäkerheten på apoteksmarknaden. Inriktningen bör vara att åstadkomma en säker, effektiv och jämlik läkemedelsförsörjning m.m.
Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Socialdepartementet
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 27
  • Utgiven: 2015
  • Serie: Dir. 2015:118
  • ISBN/Best.nr: 68715-118
  • Ämnen: Ekonomi & Näringsliv, Hälso & sjukvard