Ökad attraktionskraft för kunskapsnationen Sverige. SOU 2018:78
Utbildningsdepartementet

Ökad attraktionskraft för kunskapsnationen Sverige. SOU 2018:78

Slutbetänkande från Utredningen om ökad internationalisering av universitet och högskolor (U 2017:02)

55000

550 kr (exkl. moms)

Förslag som syftar till att öka Sveriges attraktivitet som studiedestination och kunskapsnation bl.a. genom att underlätta internationell studentrekrytering, förenkla utländska studenters väg till Sverige och öka synligheten utomlands för Sverige som kunskapsnation och studiedestination.

Utredaren förslår bland annat:
 • Ett mer heltäckande stipendiesystem som bl.a. innebär en fördubbling av de medel som fördelas direkt av universitet och högskolor och ett nytt flaggskeppsstipendium för särskilt kvalificerade studenter.
 • Regler för studieavgifter som är mer rättssäkra för studenten och mer flexibla för lärosätet. Lärosätena får möjlighet att använda upp till 0,3 % av anslaget för utbildning på grundnivå och avancerad nivå för att sätta ner studieavgiften i vissa fall, t.ex. inom ramen för strategiska samarbeten.
 • En ökad närvaro för svensk högre utbildning och forskning i utlandet genom dels en utvecklad utlandsorganisation som bygger på dagens innovations- och forskningsråd, dels ett pilotprojekt där två särskilda utlandskontor skapas för högre utbildning och forskning.
 • En bättre samordning av frågor som påverkar internationalisering inom högre utbildning, forskning och forskningsnära innovation genom en plattform för internationalisering som leds av fem myndigheter (Svenska institutet, Universitetskanslersämbetet, Universitets- och högskolerådet, Vetenskapsrådet och Vinnova) tillsammans med en representant för övriga forskningsfinansiärer och två representanter för lärosätena.

Särskild utredare: Agneta Bladh.För kompletta analyser och förslag - köp ditt eget exemplar av utredningen!

Tryckt upplaga:
 • Utgivare: Utbildningsdepartementet
 • Upplaga: 1
 • Omfång: 470
 • Utgiven: 2018
 • Serie: SOU 2018:078
 • ISBN/Best.nr: 978-913824870-6
 • Ämnen: Arbetsliv, Ekonomi & Näringsliv, Utbildning & Forskning