Ofrid?
Brottsoffermyndigheten

Ofrid?

14800

148 kr (exkl. moms)

Författare:
Hjelde Eriksson

Våld mot äldre tar sig olika uttryck: försummelse, hot och trakasserier, fysiskt våld, sexuellt våld och ekonomiskt våld. Här redovisas en enkät som sändes till 1 500 män och kvinnor mellan 65-80 år i Umeå kommun om deras erfarenheter av olika typer av våld och övergrepp.

Bevaka Brottsoffermyndighetens utgivning - teckna stående order.

Produktdetaljer: