.
Ofrid?

Ofrid?

Våld mot äldre kvinnor och män - en omfångsundersökning i Umeå Kommun

14800

148 kr (exkl. moms)

Ofrid?

Ofrid?

Lagerstatus: Finns i lager
  • Utgivare: Brottsoffermyndigheten
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 162
  • Utgiven: 2001
  • ISBN/Best.nr: 978-919741392-3
  • Ämnen: Socialrätt

Om publikationen

Våld mot äldre tar sig olika uttryck: försummelse, hot och trakasserier, fysiskt våld, sexuellt våld och ekonomiskt våld. Här redovisas en enkät som sändes till 1 500 män och kvinnor mellan 65-80 år i Umeå kommun om deras erfarenheter av olika typer av våld och övergrepp.