.
Offentlighetsprincipen

Offentlighetsprincipen

Alf Bohlin
53500

535 kr (exkl. moms)

Offentlighetsprincipen

Offentlighetsprincipen

Lagerstatus: Finns i lager
  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Format: Häftad bok
  • Upplaga: 9
  • Omfång: 256
  • Utgiven: 2015
  • ISBN: 9789139207108
  • Ämnen: Offentlig rätt
  • Författare: Alf Bohlin

Om boken

Svensk rättskipning och förvaltning har sedan länge präglats av offentlighet. Offentlighetsprincipen, som utgör en hörnsten i den svenska rättsordningen, har sin grund i allmänhetens behov av och anspråk på insyn i myndigheternas göranden och låtanden till förekommande av övergrepp och fel och till främjande av en offentlig debatt rörande samhälleliga angelägenheter.Offentlighetsprincipen är primärt avsedd att användas som lärobok vid studiet av ämnet förvaltningsrätt inom juristutbildningen, men den bör kunna fylla en uppgift även inom andra utbildningslinjer, där en orientering om offentlighets- och sekretesslagstiftningen ges. I boken behandlas reglerna om allmänna handlingars offentlighet, vilka finns i 2 kap. tryckfrihetsförordningen, men också de inskränkningar i handlingsoffentligheten och i offentliga funktionärers yttrandefrihet, som följer av bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen. Framställningen illustreras med rättsfall och beslut av JO.Ur innehållet: Offentlighetsprincipen / Begreppet ”allmän handling” / Formerna för handlings utlämnande / Prövningen av frågor om handlings utlämnande / Överklagande av beslut rörande handlings utlämnande / Sekretessen.