Offentlighets- och sekretesslagen, supplement 4
Norstedts Juridik

Offentlighets- och sekretesslagen, supplement 4

212300

2,123 kr (exkl. moms)

En paragrafvis kommentar till Offentlighets- och sekrtesslagen som trätt i kraft den 30 juni 2009. Den nya lagen utgör en omarbetning av den tidigare sekretesslagen i syfte att göra den mer lättförståelig och lättillämpad.