Offentlighets- och sekretesslagen, supplement 8
Norstedts Juridik

Offentlighets- och sekretesslagen, supplement 8

152000

1,520 kr

En paragrafvis kommentar till Offentlighets- och sekrtesslagen som trätt i kraft den 30 juni 2009. Den nya lagen utgör en omarbetning av den tidigare sekretesslagen i syfte att göra den mer lättförståelig och lättillämpad.
Produktdetaljer: