Offentlighets- och sekretesslagen su 9
Norstedts Juridik

Offentlighets- och sekretesslagen su 9

178000

1,780 kr

En paragrafvis kommentar till Offentlighets- och sekrtesslagen som trätt i kraft den 30 juni 2009. Den nya lagen utgör en omarbetning av den tidigare sekretesslagen i syfte att göra den mer lättförståelig och lättillämpad.
Produktdetaljer: