.
Offentlighets- och sekretesslagen su 29
  • Offentlig rätt
  • Statsrätt
  • Förvaltningsrätt
  • Offentlig förvaltning

Offentlighets- och sekretesslagen su 29

Eva Lenberg, Anna Tansjö, Ulrika Geijer
Planerad utgivning under juni 2024.
499300

4.993 kr (exkl. moms)

Offentlighets- och sekretesslagen su 29

Offentlighets- och sekretesslagen su 29

Den här produkten kan du teckna en stående order på. Då levereras nästa utgåva av produkten, eller kommande utgåvor i serien den tillhör, automatiskt vid utgivningen. Faktura följer separat. Kontakta kundservice för att beställa en stående order.

Om boken