Offentlighets- och sekretesslagen su 20
Norstedts Juridik

Offentlighets- och sekretesslagen su 20

299300

2,993 kr (exkl. moms)

Tryckt upplaga:

Den här produkten kan du teckna en stående order på (=nästa utgåva och faktura levereras automatiskt). Kontakta vår kundservice för mer information.