Offentlighets- och sekretesslagen su 19
Norstedts Juridik

Offentlighets- och sekretesslagen su 19

226000
Tryckt upplaga
Digital upplaga

2,260 kr

Titeln är förhandsregistrerad. Pris och utgivningsdatum kan komma att ändras.

Tryckt upplaga:

Denna titel finns i digitalt format och kan nås via Zeteo beroende på abonnemang.

Digital upplaga: