Offentlighets- och sekretesslagen su 19
Norstedts Juridik

Offentlighets- och sekretesslagen su 19

426000
Tryckt upplaga
Digital upplaga

4,260 kr (exkl. moms)

Tryckt upplaga:

Denna titel finns i digitalt format och kan nås via Zeteo beroende på abonnemang.

Digital upplaga: