Offentlighets- och sekretesslagen su 10
Norstedts Juridik

Offentlighets- och sekretesslagen su 10

169000

1,690 kr (exkl. moms)

En paragrafvis kommentar till Offentlighets- och sekrtesslagen som trätt i kraft den 30 juni 2009. Den nya lagen utgör en omarbetning av den tidigare sekretesslagen i syfte att göra den mer lättförståelig och lättillämpad.
Produktdetaljer: