.
Offentlighet, sekretess och dataskydd
  • Offentlig rätt
  • Förvaltningsrätt
  • Statsrätt

Offentlighet, sekretess och dataskydd

Stefan Zetterström, Anna-Sara Lind, Andreas Dahlqvist

– en introduktion

Produkt-id: 6139305230502
ID: P000044311
Offentlighet, sekretess och dataskydd
Läs titeln med ett abonnemang på JUNO
  • Digitalt verktyg med tillgång till allt juridiskt material du behöver
  • Material från över 1000 experter, allt på samma ställe

Om boken

Template: page-product.liquid - {"image"=>"https://image.nj.se/product/9789147140107.png", "type"=>"digital", "product_id"=>"P000044311", "primary"=>"false", "verkid"=>"E13F4911700A37CA85257F450047AA182", "subject_areas"=>["Offentlig rätt"], "subjects"=>["Förvaltningsrätt", "Statsrätt"], "subtitle"=>"– en introduktion", "datechanged"=>"2024-01-24", "book_author"=>[{"contact_id"=>"0332", "id"=>"0E9AA8ABA1F450D3C1257EE0003C77F9", "role"=>"Författare", "firstname"=>"Stefan", "lastname"=>"Zetterström"}, {"contact_id"=>"0934", "id"=>"69402B95BABA16AFC12576A90037DF75", "role"=>"Författare", "firstname"=>"Anna-Sara", "lastname"=>"Lind"}, {"contact_id"=>"0401", "id"=>"17A6A8783303382DC12584B00047D212", "role"=>"Författare", "firstname"=>"Andreas", "lastname"=>"Dahlqvist"}], "prodtype"=>"E-bok", "pod"=>"false", "juno_doc_id"=>"ISBN9789147140107", "courselitterature"=>"false", "stock"=>"0", "imprintcode"=>"OTHER", "edition"=>"2", "size"=>"0", "standingorder"=>"false", "status"=>"RELEASED", "published"=>"2021", "publicerat_datum"=>"2021-03-01", "publicerat_timestamp"=>1614556800}