.
Offentlighet och sekretess vid offentlig upphandling
  • Offentlig rätt
  • Offentlig upphandling
  • Offentlig förvaltning
  • Förvaltningsrätt

Offentlighet och sekretess vid offentlig upphandling

Anders Nilsson, Hanna Lundqvist
0
Offentlighet och sekretess vid offentlig upphandling
Läs titeln med ett abonnemang på JUNO
  • Digitalt verktyg med tillgång till allt juridiskt material du behöver
  • Material från över 1000 experter, allt på samma ställe

Om boken

Det här verket riktar sig till alla er – exempelvis upphandlare, anbudsgivare, konkurrenter och enskilda – som på olika sätt kommer i kontakt med frågor om offentlighet och sekretess. Eftersom författarna arbetar med offentlig upphandling så är verkets utgångspunkt offentlighet och sekretess i samband med offentliga upphandlingar. Arbetet är dock också ett stöd för er som i övrigt – utan koppling till offentlig upphandling – hanterar frågor om offentlighet och sekretess.Tanken är att ge handfasta råd och exempel som kan vara till verklig nytta. Här besvaras frågor som– Vilka handlingar i en upphandling är allmänna och därmed som huvudregel offentliga?– Vilka handlingar i en upphandling kan beläggas med sekretess och därmed inte lämnas ut?– Hur sker den praktiska hanteringen av sekretessfrågor i en offentlig upphandling?Verket innehåller också översiktliga genomgångar av regelverken för offentliga upphandlingar och för offentlighet och sekretess. Vidare refereras ett stort antal rättsfall rörande de rättsliga frågor som oftast aktualiseras när det gäller offentlighet och sekretess vid offentlig upphandling.